Arbetsplats och samarbetsbesök på @bilmetro i Falun