Grand Magus added today! #rockstadfalun #sabatonopenair #grandmagus #2014

Grand Magus added today! #rockstadfalun #sabatonopenair #grandmagus #2014

Grand Magus added today! #rockstadfalun #sabatonopenair #grandmagus #2014

Photo taken at: Rockstad: Falun

Kommentera gärna här nedan!