One more band added.. #sabatonopenair #rockstadfalun #2014

One more band added.. #sabatonopenair #rockstadfalun #2014

One more band added.. #sabatonopenair #rockstadfalun #2014

Photo taken at: Rockstad: Falun

Kommentera gärna här nedan!