Only 18 weeks & 6 days left

Only 18 weeks & 6 days left

Only 18 weeks & 6 days left. #sabatonopenair #rockstadfalun

Photo taken at: Rockstad: Falun

Kommentera gärna här nedan!