Det är viktigt att ha en möbeltass på sitt måttband

Det är viktigt att ha en möbeltass på sitt måttband